Senjorų apgyvendinimo tvarka

„Senjorų Eldorado“ administracija su kiekvienu senjorų namų gyventoju arba jam atstovaujančiu asmeniu pasirašo sutartį, kurioje abi šalys susitaria dėl pagrindinių įsipareigojimų viena kitos atžvilgiu bei šių įsipareigojimų vykdymo laiku.

Gyventojai, senjorų namuose pradėję gauti socialines paslaugas, už paslaugas moka pagal 2006-06-14 dienos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 583 patvirtintą (V.Ž. 2006. 68-2510) mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, tai yra už socialines paslaugas senjorų globos namuose moka pagal Steigėjo Įsakymu patvirtintą paslaugų įkainį.

Senjorų namų gyventojai susitarę su „Senjorų Eldorado“ administracija, gali laikinai išvykti iš senjorų namų. Šiuo atveju būtinas senjorų namų gyventoją priimančių giminaičių arba kitų asmenų raštiškas pasižadėjimas jį prižiūrėti.

Senjorų namų gyventojas pateikęs raštišką prašymą, gali išvykti iš senjorų namų nuolat gyventi savarankiškai. Senjorų namų gyventojui, išvykstančiam iš senjorų namų nuolat gyventi savarankiškai, išduodami dokumentai, asmeniniai daiktai ir vertybės, saugotos senjorų namuose.

Senjorų namų gyventojui savavališkai išvykus iš senjorų namų, administracija nedelsdama apie tai praneša rajono policijos komisariatui bei giminaičiams.

Mirus senjorų namų gyventojui, jis laidojamas artimųjų, o jų nesant - senjorų namų administracijos pastangomis, iš gautų valstybės išmokų mirties atveju

Naujienos
Naujienos
Saulės energija Senjorų Eldoradui

VšĮ „Senjorų Eldoradas“ tapo vieni iš pirmųjų senelių globos namų Lietuvoje, investavusių į žalios energijos gamybą savo energetiniams poreikiams tenkinti.